عکس پروفایل http://photopro.mihanblog.com 2019-08-20T12:26:04+01:00 text/html 2019-05-24T10:37:49+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi جمله عکس شب قدر http://photopro.mihanblog.com/post/68 <p><img class="aligncenter wp-image-20289 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-2.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="800" height="557"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته های زیبا به مناسبت شب قدر ماه رمضان</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-20290 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-3.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="1016" height="658"></p><h3 style="text-align: center;">متن زیبا به مناسبت شب قدر</h3><blockquote><p style="text-align: center;">تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی، سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20291 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-4.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="855" height="475"></p><blockquote><p style="text-align: center;">خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود.</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20292 size-large" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-5-1024x684.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="1024" height="684"></p><blockquote><p style="text-align: center;">کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی که ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟!</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20293 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-6.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="620" height="414"></p><p style="text-align: center;"><strong>جملات زیبا به مناسبت شب قدر</strong></p><blockquote><p style="text-align: center;">شب قدر، سرنوشت یکسال ما تعیین می شود. این شبها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20294 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-7.jpg" alt="" width="620" height="414"></p><blockquote><p style="text-align: center;">فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده خدا هستند. (اللهم لبیک) مرا دعا کنید.</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20295 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-8.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="720" height="480"></p><blockquote><p>مبادا لیله القدرت سرآید<br>گنه بر ناله ام افزون تر آید<br>مبادا ماه تو پایان پذیرد<br>ولی این بنده ات سامان نگیرد</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20296 size-large" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-9-1024x768.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="1024" height="768"></p><p style="text-align: center;"><strong>جمله های کوتاه به مناسبت شب قدر GHADR</strong></p><blockquote><p>تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی<br>شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی<br>لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم<br>سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20297 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-10.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="864" height="649"></p><p style="text-align: center;"><strong>شعر شب قدر</strong></p><blockquote><p style="text-align: center;">شبی است که «لیلة البراتش» خوانند:<br>دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند<br>و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند<br>چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی<br>آن شب قدر که این تازه براتم دادند</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20298 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-11.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="450" height="307"></p><blockquote><p style="text-align: center;">شبی که در آن خطاب می‌آید: کجایند جوانمردان شب‌خیز که در آرزوی دیدار، بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشیده‌اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20299 " title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-12.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="574" height="574"></p><blockquote><p style="text-align: center;">شب قدر، شبی که باید به یاد روی محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای طلبید.</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20300 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-13.jpg" alt="" width="450" height="307"></p><p style="text-align: center;"><strong>جکله عکس شب احیا</strong></p><blockquote><p>شبی که باید در عاشقی ثابت‌قدم بود. در طلب کوشید و بیدار ماند و دیدار جست و احیا گرفت و به نیایش پرداخت و کار خیر کرد و صالحات به جا آورد و به نیازمندان رسید و دانایی طلبید و به دانش‌آموزی پرداخت.</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20301 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-14.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="1000" height="618"></p><blockquote><p>سی شب خرابت می نشینم تا سحر گاهان<br>شاید به دست لطف کردی قصد تعمیرم<br>ای اسم های اعظمت امن یجیب عشق<br>هرشب سحرپرمی کشم …اما به زنجیرم</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20302 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-15.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="640" height="386"></p><blockquote><p>شب قدر است تقدیرش بدانم<br>مدبر اوست تدبیرش بدانم<br>به آیه آیه ها ی کایناتم<br>زهی ، ابلیس وتزویرش بدانم<br>از آن دست مضطّر به بالا<br>خدا گویان ، تکبیرش بدانم</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20303 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-16.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="600" height="400"></p><blockquote><p>امشب خدا بگشود درهای سما را<br>پیوسته می خواند به خود اهل دعا را<br>گر پهن کردی ساعتی سجاده ات را<br>یاد آر یاران و ببرهم نام ما را</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20304 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-17.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="600" height="302"></p><h3 style="text-align: center;">تصاویر نوشته دار شب قدر</h3><blockquote><p>خدایا در این شبهای قدر قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن<br>تا در هایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم<br>و در هایی را که به رویم میبندی به اصرار نگشایم . . .<br>التماس دعا</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20305 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-18.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="600" height="320"></p><blockquote><p style="text-align: center;">الهی<br>تو را سوگند بر مظلو میت علی و دلهای مملوّ از آه و فغان<br>به حرمت شب قدر بینوایان را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان<br>و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20307 size-large" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-20-728x1024.jpg" alt="" width="728" height="1024"></p><h3 style="text-align: center;">عکس پروفایل شب قدر</h3><p><img class="aligncenter wp-image-20308 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-21.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="925" height="665"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس های مذهبی ماه رمضان</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-20309 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-22.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="800" height="557"></p><blockquote><p>الهی ان شب که همه قران به سر می گذارند<br>ما را توفیق بده قران را به دل کنیم . . .</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20310 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-23.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="608" height="458"></p><blockquote><p>و کنون وقت دعاست<br>وقت شکر از کرم و لطف خداست<br>وقت عاشق شدن و مهر و صفاست<br>وقت امید بر قلم عفو خداست<br>التماس دعا</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20311 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-24.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="625" height="353"></p><blockquote><p>یا رب ز تو امشب عطا می طلبم</p><p>هشیاری و بخشش خطا می طلبم</p><p>مقبولی روزه و نماز و طاعات</p><p>از درگه لطفت به دعا می طلبم</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20312 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-25.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="550" height="413"></p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>من از عمق وجود خودم ، خدایم را صدا کردم</p><p>نمیدانم چه میخواهی ، ولی امروز برای تو ، برای رفع غم هایت</p><p>برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم</p><p>و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20313 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-26.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="620" height="425"></p><blockquote><p>خداوندا</p><p>خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم</p><p>بارانی بفرست ، چتر گناه را دور انداخته ام</p><p>&nbsp;</p></blockquote><p><img class="aligncenter wp-image-20314 size-full" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-27.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="620" height="345"></p><blockquote><p>آیا در رؤیاهایتان ، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده اید ؟</p><p>شب قدر، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-20315 size-large" title="عکس پروفایل شب قدر" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/05/عکس-شب-قدر-28-1024x640.jpg" alt="عکس پروفایل شب قدر" width="1024" height="640"></p><blockquote><p>شب قدر شب بیدار شدن است ، نه بیدار ماندن دعا کنیم بیدارشویم</p><p>اگر یادتان بود و باران گرفت ، دعایی به حال بیابان دل ما هم بکنید</p><p>التماس دعا در این شب عزیز</p></blockquote><p style="text-align: center;">امیدواریم این مطلب مورد توج شما قرار گرفته باشد در بخش دیگر <a href="https://www.topnaz.com/photos-profile-martyrdom-of-imam-ali-and-sms-night-of-power/">عکس پروفایل&nbsp; شب قدر شهادت حضرت علی</a> را هم مشاهده نمایید.</p> text/html 2019-05-07T07:42:53+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi جمله عکس تبریک ماه رمضان http://photopro.mihanblog.com/post/67 <h2>عکس نوشته ماه رمضان و جمله عکس ویژه ماه رمضان</h2><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360721 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-1.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="512" height="512"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس عربی ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360723 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-3.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="500" height="500"></p><p style="text-align: center;"><strong>جمله عکس ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360724 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-4.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="944" height="920"></p><p style="text-align: center;"><strong>نوشته ویژه ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360725 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-5.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="600" height="440"></p><p style="text-align: center;"><strong>رمضان کریم</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360726 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-6.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="528" height="528"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360727 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-7.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="320"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس زیبای مذهبی ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360728 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-8.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="608" height="458"></p><p style="text-align: center;"><strong>ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360729 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-9.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="554" height="403"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360730 size-large" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-10-1024x768.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="618" height="464"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل دعای ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360731 size-large" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-11-1024x707.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="618" height="427"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360732 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-12-e1556138119345.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="790" height="492"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس شب قدر ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360733 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-13.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="472" height="350"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس زیبا با موضوع ماه رمضان ماه مهمانی خدا</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360734 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-15.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="550" height="471"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته و عکس پروفایل ماه مهمانی خدا</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-360735 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2017/06/ramadan-16.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="550" height="309"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس زیبا و نوشته دار برای ماه پربرکت&nbsp;</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200591 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-6.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="254"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس ویژه ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200590 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-5.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="320"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل شروع ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200585 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-12.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="225"></p><p style="text-align: center;"><strong>جمله عکس ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200586 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-1.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="319"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس های پروفایل ماه مبارک رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200587 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-2.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="362"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل ماه مناجات خدا ماه نماز و روزه</strong></p><h5>حتما ببینید : <span style="color: #ff0000;">شعر ویژه ماه مبارک رمضان</span></h5><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200588 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-3.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="438"></p><p style="text-align: center;"><strong>رمضان کریم</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200589 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-4.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="385"></p><p style="text-align: center;"><strong>ماه رمضان ماه نماز و روزه</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200584 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-11.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="500"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل شروع ماه رمضان</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200583 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-10.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="337"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس از ماه Ramazan</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200582 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-9.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="338"></p><p style="text-align: center;"><strong>Ramadan</strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-200581 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-8.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="338"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل ماه رمضان</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-200580 size-full" title="عکس نوشته ماه رمضان" src="https://dl.topnaz.com/2015/06/عکس-نوشته-رمضان-7.jpg" alt="عکس نوشته ماه رمضان" width="450" height="386"></p><p>منبع: <strong><a href="https://telegra.ph/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-05-07">عکس پروفایل ماه رمضان telegra.ph</a></strong></p> text/html 2019-03-31T21:36:40+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس های خیانت و نامردی و عکس پروفایل نامردی http://photopro.mihanblog.com/post/66 <h2>عکس پروفایل نامردی</h2><p>در این قسمت عکس پروفایل نامردی و عکس نوشته های با معنی نارو زدن و خیانت رفیق و عشق را آماده کرده ایم.</p><p><img class="aligncenter wp-image-18413 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-1-e1553979616788.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="636" height="616"></p><p style="text-align: center;"><a href="https://axeprofile.persianblog.ir/nwZrXJ8OK9hjdbbXaaw6-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82">عکس نوشته خیانت و نامردی</a></p><p><img class="aligncenter wp-image-18414 size-large" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-2-1024x1002.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="1024" height="1002"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل نامردی کردن</p><p><img class="aligncenter wp-image-18415 size-large" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-3-1024x949.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="1024" height="949"> <img class="aligncenter wp-image-18416 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-4-e1553979646288.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="715" height="699"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته و جمله عکس نامردی</p><p style="text-align: center;"><a href="https://roozaneh.net/fun/profile-picture/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c/">عکس پروفایل نامردی</a></p><p><img class="aligncenter wp-image-18417 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-5-e1553979669795.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="638" height="617"></p><p style="text-align: center;">عکس نامردی رفیق</p><p><img class="aligncenter wp-image-18418 size-large" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-6-1024x969.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="1024" height="969"> <img class="aligncenter wp-image-18419 size-large" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-7-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="1024" height="1024"> <img class="aligncenter wp-image-18420 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-8-e1553979707204.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="635" height="616"> <img class="aligncenter wp-image-18421 size-large" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-9-897x1024.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="897" height="1024"> <img class="aligncenter wp-image-18422 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-10-e1553979735537.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="636" height="616"> <img class="aligncenter wp-image-18423 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-11-e1553979775445.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="633" height="619"> <img class="aligncenter wp-image-18424 size-large" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-12-944x1024.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="944" height="1024"> <img class="aligncenter wp-image-18425 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-13-e1553979790529.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="638" height="616"> <img class="aligncenter wp-image-18426 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-14-e1553979802669.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="635" height="617"> <img class="aligncenter wp-image-18427 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-15.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="640" height="640"> <img class="aligncenter wp-image-18428 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-16.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="640" height="640"> <img class="aligncenter wp-image-18429 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-17.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="640" height="640"> <img class="aligncenter wp-image-18430 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-18-e1553979817165.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="636" height="616"> <img class="aligncenter wp-image-18431 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-19-e1553979829160.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="746" height="725"> <img class="aligncenter wp-image-18432 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-20.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="640" height="640"> <img class="aligncenter wp-image-18433 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نامردی-21.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="640" height="640"> <img class="aligncenter wp-image-18434 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-22-e1553979860895.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="636" height="619"> <img class="aligncenter wp-image-18435 size-full" title="عکس پروفایل نامردی" src="https://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/-پروفایل-نامردی-23-e1553979905230.jpg" alt="عکس پروفایل نامردی" width="635" height="612"></p> text/html 2019-03-31T21:30:10+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس پروفایل خاص پسرانه و دخترانه http://photopro.mihanblog.com/post/65 <p style="text-align: center;"><em><strong>&nbsp;عکس پروفایل خاص</strong></em> دخترونه</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316221 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-3.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><em>عکس پروفایل</em> خاص پسرونه</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316222 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-4.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل</strong> خاص 2018</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316223 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-5.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;">عکس خاص هنری عکس پروفایل پسرانه شیک و خاص</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316224 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-6.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;">پروفایل دخترونه خاص جدید</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316225 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-7.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="383"></p><p style="text-align: center;">عکس خاص و زیبا عکس پروفایل جدید</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316226 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-8.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;">انتخاب زیباترین <em>عکس پروفایل</em></p><p><img class="aligncenter wp-image-316227 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-9.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="436"></p><p style="text-align: center;">"عکس پروفایل" خاص برای دختران</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316229 size-full" title="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" src="http://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-10-1.jpg" alt="عکس پروفایل خاص برای دختران و پسران خاص" width="450" height="415"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل متفاوت</p><p><img class="aligncenter wp-image-316230 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-11.jpg" alt="عکس پروفایل" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;">عکس های پروفایل خاص و جالب پسرانه</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316231 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-12.jpg" alt="عکس پروفایل" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته زندگی و امید</p><p><img class="aligncenter wp-image-316232 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-13.jpg" alt="عکس پروفایل" width="600" height="600"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل فاز سنگین</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316233 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-14-e1541881611908.jpg" alt="عکس پروفایل" width="450" height="372"></p><p style="text-align: center;">عکس غمگین پروفایل</p><p><img class="aligncenter wp-image-316235 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-15-1.jpg" alt="عکس پروفایل" width="540" height="540"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل عاشقانه</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316236 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-16-e1541881634943.jpg" alt="عکس پروفایل" width="397" height="355"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته های خاص پسرانه و دخترانه سنگین</p><p><img class="aligncenter wp-image-316237 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-17.jpg" alt="عکس پروفایل" width="450" height="381"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته شعر دار</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316238 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-18.jpg" alt="عکس پروفایل" width="720" height="480"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل دختر و پسر</p><p><img class="aligncenter wp-image-316240 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-19-1.jpg" alt="عکس پروفایل" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل عشق</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-316241 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-20.jpg" alt="عکس پروفایل" width="450" height="407"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته دوستت دارم</p><p><img class="aligncenter wp-image-316242 size-full" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/03/special-profile-21.jpg" alt="عکس پروفایل" width="550" height="413"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل دوستت دارم</p><p><img class="aligncenter wp-image-348048 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-1-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="618"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photop.blogsky.com/1398/01/12/post-66/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">عکس پروفایل نوشته دار خاص</a></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348049 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-2-1024x1014.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="612"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل دخترانه</p><p><img class="aligncenter wp-image-348050 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-3-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="618"></p><p style="text-align: center;">عکسپ پروفایل پسرانه</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348051 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-4-1024x984.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="594"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته زیبا و خاص</p><p><img class="aligncenter wp-image-348052 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-5-1024x1014.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="612"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل جدید</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348053 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-6-819x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="773"></p><p style="text-align: center;">سایت عکس پروفایل</p><p><img class="aligncenter wp-image-348054 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-7-1022x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="619"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته و عکس پروفایل</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348055 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-8-1024x830.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="501"></p><p style="text-align: center;">عکس عاشقانه پروفایل</p><p><img class="aligncenter wp-image-348056 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-9-1024x782.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="472"></p><p style="text-align: center;">تصاویر پروفایل زیبا</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348057 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-10-1024x998.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="602"></p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.topnaz.com/special-profile-photo/">عکس پروفایل</a> خاص</p><p><img class="aligncenter wp-image-348058 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-11-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="618"></p><h3 style="text-align: center;">عکس های پروفایل</h3><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348059 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-12-823x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="769"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته و عکس پروفایل برای دختران و پسران</p><p><img class="aligncenter wp-image-348060 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-13-1024x1010.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="610"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل و جمله های خاص و زیبا</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348061 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-14-1024x1011.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="610"></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته و عکس پروفایل زیبا</p><p><img class="aligncenter wp-image-348062 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-15-1018x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="622"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل پسرانه و دخترانه</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348063 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-16-1024x1022.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="617"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل زیبا و عاشقانه جدید</p><p><img class="aligncenter wp-image-348064 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-17-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="618"></p><p style="text-align: center;">دانلود <em>عکس پروفایل</em></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348065 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-18-935x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="677"></p><p style="text-align: center;">عکس های پروفایل</p><p><img class="aligncenter wp-image-348066 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-19-1024x1017.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="614"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل زیبا و عکس نوشته های خاص</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348067 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-20-966x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="655"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل زیبا و جدید</p><p><img class="aligncenter wp-image-348068 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-21-1024x1014.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="612"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل خاص و زیبا</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348069 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-22-1024x1007.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="608"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل جالب</p><p><img class="aligncenter wp-image-348070 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-23-1024x1014.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="612"></p><p style="text-align: center;">سایت عکس پروفایل</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348071 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-24-1024x1011.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="610"></p><p style="text-align: center;">عکس های پروفایل جدید</p><p><img class="aligncenter wp-image-348072 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-25-1024x1007.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="608"></p><p style="text-align: center;">سایت عکس پروفایل</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348073 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-26-1024x1005.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="607"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل با موضوع خاص</p><p><img class="aligncenter wp-image-348074 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-27-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="618"></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل با کیفیت</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-348075 size-large" title="عکس پروفایل" src="https://dl.topnaz.com/2018/11/Profile-28-1024x1011.jpg" alt="عکس پروفایل" width="618" height="610"></p> text/html 2019-03-12T21:39:02+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس پروفایل نوروز http://photopro.mihanblog.com/post/64 <p><img class="aligncenter wp-image-17503 size-large" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-1-1024x683.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="1024" height="683"></p><h2><a href="https://www.topnaz.com/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/">عکس پروفایل نوروز</a> و نوشته های زیبای تبریک سال نو</h2><p>متن تبریک عید نوروز اداری تبریک سال نو 98 متن اداری تبریک سال نو متن تبریک سال نو 98 نامه ای به دوست خود برای تبریک سال نو تبریک عید نوروز عاشقانه تبریک سال نو میلادی</p><p><img class="aligncenter wp-image-17504 size-large" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-2-1024x1024.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="1024" height="1024"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/">عکس پروفایل نوروز</a></p><p><img class="aligncenter wp-image-17505 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-3-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17506 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-4-480x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="480" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17507 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-5-550x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="550" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17508 size-large" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-6-1024x717.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="1024" height="717"> <img class="aligncenter wp-image-17509 size-large" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-7-1024x768.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="1024" height="768"> <img class="aligncenter wp-image-17510 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-8-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17511 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-9-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17512 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-10-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17513 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-11-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17514 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-12-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17515 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-13-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17516 size-publisher-lg" title="عکس پروفایل نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-پروفایل-نوروز-14-750x430.jpg" alt="عکس پروفایل نوروز" width="750" height="430"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل نوروز</strong></p> text/html 2019-03-06T21:11:28+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس های پروفایل دلم گرفته http://photopro.mihanblog.com/post/63 <h2>عکس نوشته دلم گرفته</h2><p>در این قسمت روزانه عکس نوشته دلم گرفته و عکس پروفایل دلم گرفته را برای افرادی که غمگین هستند و دلشان گرفته است قرار داده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرند.</p><p><img class="aligncenter wp-image-17201 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-2-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"></p><p style="text-align: center;">کاش سرخپوستی بودم تا رد شاخه های شکسته را می گرفتم و تو را پیدا می کردم …<br>حالا سالهاست همه چیز شکسته و من ، روز به روز بیشتر گمت می کنم !<br>.<br>.<br>به راستی اگر گوشه این اتاق نبود ، من آواره بودم !</p><p style="text-align: center;"><a href="http://photop.blogsky.com/1397/12/16/post-63/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%84%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87">عکس پروفایل دلم گرفته</a></p><p><img class="aligncenter wp-image-17202 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-3-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17203 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-4-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"></p><p style="text-align: center;">درد دارد وقتی تنها پیروزیت در زندگی ، جداییت باشد …<br>.<br>.<br>وقتی که اشک هایم بی اختیار سرازیر میشوند و دلم میگیرد ، هیچ چیز مانند تکیه دادن به شانه های تو آرامم نمیکند …</p><p><img class="aligncenter wp-image-17204 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-5-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/">عکس نوشته دلم گرفته</a></p><p><img class="aligncenter wp-image-17205 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-6-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17206 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-7-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"></p><p><img class="aligncenter wp-image-17207 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-8-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"></p><p style="text-align: center;">.<br>اینکه مرتب خودتو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی ، عجیب غم انگیزه !<br>.<br>.<br>در سرمای وجودم&nbsp; دلم عجیب هوای گرمای دستانت را کرده است …</p><p><img class="aligncenter wp-image-17208 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-9-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17209 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-10-500x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="500" height="430"></p><p style="text-align: center;">همیشه برایم سوال است :<br>اگر قرار بود روزی او را نبینم ، چرا خدا خواست که دوستش داشته باشم ؟<br>.<br>.<br>از وقتی رفته ای یادت را برمیدارم و شانه میزنم روزهای نبودنت را ، تا گم شود این همه پریشانی حتی برای لحظه ای …</p><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter wp-image-17210 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-11-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"><img class="aligncenter wp-image-17211 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-12-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17212 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-13-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17213 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-14-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17214 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-15-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17215 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-16-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17216 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-17-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17217 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-18-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17218 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-19-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17219 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-20-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17220 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-21-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17221 size-publisher-lg" title="عکس نوشته دلم گرفته" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-نوشته-دلم-گرفته-22-600x430.jpg" alt="عکس نوشته دلم گرفته" width="600" height="430"></p><p>منبع : <strong><a href="https://www.topnaz.com/profile-of-dells-profile/">عکس پروفایل دل شکسته</a></strong></p> text/html 2019-03-04T12:14:48+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس پروفایل روز مرد http://photopro.mihanblog.com/post/62 <p><strong><img class="aligncenter wp-image-17126 size-large" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-1-1024x1024.jpg" alt="عکس روز پدر" width="1024" height="1024"></strong></p><h2>عکس روز پدر | عکس نوشته روز پدر | عکس پروفایل روز پدر</h2><p>عکس نوشته پدر و دختر عکس متن پدر کانال عکس پروفایل پدر عکس پروفایل روز پدر عکس غمگین برای پدر متن پروفایل پدر پروفایل پدرانه عکس برای پدر عکس نوشته پدر و دختر عکس غمگین برای فوت پدر کانال عکس پروفایل پدر عکس پروفایل پدر فوت شده عکس پدر و مادر باهم عکس متن پدر متن پروفایل پدر توصیف پدر</p><p><strong><img class="aligncenter wp-image-17128 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-3-640x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="640" height="430"></strong></p><p style="text-align: center;">عکس نوشته روز پدر</p><p><strong><img class="aligncenter wp-image-17129 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-4-640x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="640" height="430"> </strong></p><p style="text-align: center;">عکس پروفایل روز پدر</p><p><strong><img class="aligncenter wp-image-17130 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-5-750x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="750" height="430"></strong></p><p style="text-align: center;"><a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1/">عکس نوشته روز پدر</a></p><p><strong><img class="aligncenter wp-image-17131 size-full" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-6.jpg" alt="عکس روز پدر" width="600" height="399"> <img class="aligncenter wp-image-17132 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-7-640x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="640" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17133 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-8-550x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="550" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17134 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-9-640x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="640" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17135 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-10-500x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="500" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17136 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-11-500x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="500" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17137 size-full" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-12.jpg" alt="عکس روز پدر" width="400" height="267"> <img class="aligncenter wp-image-17138 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-13-500x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="500" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17139 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-14-750x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="750" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17140 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-15-600x430.png" alt="عکس روز پدر" width="600" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17141 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-16-550x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="550" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17142 size-full" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-17.jpg" alt="عکس روز پدر" width="450" height="262"> <img class="aligncenter wp-image-17143 size-publisher-lg" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-18-640x430.jpg" alt="عکس روز پدر" width="640" height="430"> <img class="aligncenter wp-image-17144 size-full" title="عکس روز پدر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/03/عکس-روز-پدر-19.jpg" alt="عکس روز پدر" width="400" height="397"></strong></p><p>منبع : <strong><a href="https://www.topnaz.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1/">عکس پروفایل روز پدر</a></strong></p> text/html 2019-02-24T12:46:22+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس نوشته روز مادر http://photopro.mihanblog.com/post/61 <p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس پروفایل مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مـــادر<br>تمام زندگیم درد مــیکند<br>دلــــم نوازش های مــــادرانه میخواهد</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6815" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-34.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-34.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="794" height="720" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته پروفایل برای مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر ، تک‌واژه‌ای‌ست زیبا<br>مادر ، عین زیبایی‌ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست<br>قلب بزرگ خدا در سینه‌ی مادران می‌تپد<br>مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا<br>آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6821" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-41.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-41.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="788" height="788" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته غمگین مادرانه</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم<br>باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6823 size-full" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-43-e1534878448175.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-43-e1534878448175.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="640" height="603" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">پروفایل تلگرام مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش<br>که مهریش تا ابد در دلم جای دارد<br>تو بهترین گل ، میان شهر گلهایی<br>تو رنک آفتابی ، شب که می رسد<br>مثل ستاره گویا مهتابی ،<br>مادر خوبم دوستت دارم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6786" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-65.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-65.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="635" height="582" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس های زیبا با متن برای مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادری که در کهنسالی با اینهمه درد و بیماری ،<br>وقتی می بینه هیچکس دردشو باور نداره ، با خودش میگه ” حتمأ ” من خوبم ” و سعی میکنه با کمر خمیده و پای لنگش ادای آدمای سالمو در بیاره .<br>قدرشونو بدونیم تا وقتی هستند . زمان خیلی زود ” دیر ” میشه !!!</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6787 size-full" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-66.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-66.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="640" height="640" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="https://www.topnaz.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" mce_href="https://www.topnaz.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس پروفایل مادر</span></a></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">شناسنامه رو بی خیال !<br>محلِ تولد من ، آغوش گرم و پر محبت توئه مـــــادر …</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6788" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-67.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-67.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="630" height="627" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته های مادرانه غمگین برای تلگرام و اینستاگرام</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">زیباترین کلمه برلب های بشریت کلمه«مادر» وزیبا ترین آوا،<br>آوای«مادرم» است.این کلمه آکنده از عشق و امید است،<br>کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد<br>وزیبائی است.مادر همه چیز ماست<br>مادر آن روح جاودانی است که<br>لبریز از عشق و<br>زیبائی است</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6789" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-68-e1534879379876.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-68-e1534879379876.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="624" height="549" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/profile-of-mother-profile/" mce_href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/profile-of-mother-profile/"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادر</span></a></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ،<br>زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من …</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6790" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-69.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-69.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="617" height="621" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته زیبا در مورد مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">اگر مادرت هنوز کنارت است او را رها مکن<br>و محبتش را فراموش نکن و کاری کن که راضی باشد<br>چون در تمام زندگی فقط یک مادر داری<br>و وقتی برود آنگاه ملائکه میگویند که<br>رفت آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد . . .</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;<img class="alignnone wp-image-6791" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-70-e1534878264948.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-70-e1534878264948.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="618" height="553" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس متن دار برای مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">دغدغهء روزمره ام ، بودن توست !<br>نفس کشیدنت ..<br>ایستادنت ..<br>خندیدنت ..<br>“مــــــــــادرم”<br>تو باشی و خدا<br>دنیا برایم بس است …</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6792" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-71.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-71.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="617" height="617" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته های مادرانه غمگین برای تلگرام و اینستاگرام</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">چه تاثیر دلنشینی دارد<br>” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های&nbsp;مادر ،<br>اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6793" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-72.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-72.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="610" height="612" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری!<br>مادر یعنی به تعداد همه روزهای اینده تو، دلواپسی!<br>مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری!<br>مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد!<br>مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود!<br>مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن…</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6795" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-74.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-74.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="611" height="584" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">&nbsp;عکس مادرانه پروفایل</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا.<br>آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمی‌آید.<br>و همه‌ی فرشتگان سکوت می‌کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند:<br>لالایی مادر</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6797" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-76-e1534878309554.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-76-e1534878309554.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="601" height="511" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادرانه عاشقانه برای تلگرام و اینستاگرام</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطرتو سرشار است</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">از تبار فاطمه ای وگویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">پس همیشه دعایم کن چراکه دعایت سرمایه فردای من است.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6794" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-73.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-73.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="603" height="554" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادری زیبا</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">که تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادرم تورا عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق میورزم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6805" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-1.jpeg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-1.jpeg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="595" height="357" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم<br>این اشک های من از سردلتنگی است<br>دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت<br>کاش بودی…</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم<br>می دانم جای تو خوب است<br>وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….<br>کاش فقط امروز نگاهت را داشتم<br>خدایا کاش فقط یک بار دیگر<br>آغوشش را داشتم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6810" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-1.png" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-1.png" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="596" height="597" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته زیبا درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مهم نیست در چه سنی باشم،<br>هر زمان چیز جدید یاد میگیرم دلم میخواهد فریاد بزنم:<br>مامان بیا نگاه کن!</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6811 size-full" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-9-e1534878396233.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-9-e1534878396233.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="600" height="577" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادرانه غمگین و دلتنگی</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر! تو جانانه جام بلای ما را نوشیدی و لباس رنج و محنت ما را پوشیدی،<br>اینک، حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.<br>مادرم، در گرامی داشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بی کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت می آویزیم.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6817" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-36.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-36.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="599" height="525" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس&nbsp;پروفایل مادرانه&nbsp;جدید و خاص</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">میدونی دلتنگی یعنی چی؟<br>دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..<br>اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..<br>ولی چند لحظه بعد …<br>شوری اشکهای لعنتی ، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6816" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-35.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-35.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="604" height="605" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادرانه غمگین و دلتنگی</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">هنوز هم در پی گذشت سالها تن خسته من</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">گرمی نوازش تورا می خواهد.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">دوستت دارم مادر</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;<img class="alignnone wp-image-6819" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-39.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-39.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="600" height="597" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس پروفایل مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">من لطافت نسیم، سیپدی سپیده، نستوهی کوه و صداقت آیینه را در تو می نگرم.<br>مادر، گلبرگ ها بر دستانت بوسه می زنند؛ دریاها به تو غبطه می خورند؛<br>بادها نام تو را تا عرش خدا می برند؛ و ملکوتیان بر تودرود می فرستند.<br>خدا بهشتش را به زیر پای تو می بخشد. تو به راستی شکوه مندترین واژه شگرف آفرینشی.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;<img class="alignnone wp-image-6822" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-42.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-42.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="586" height="653" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود<br>اکنون بزرگ شده ام مادرم را می خواهم , نه برای گرفتن گوشه چادرش<br>می خواهمش که با گوشه چادرش اشکهایم را پاک کنم.<br>نه اینکه دلم خوش شود که می دانم نمی شود !<br>شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;<img class="alignnone wp-image-6824 size-full" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-44-e1534878468200.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-44-e1534878468200.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="600" height="376" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادرانه زیبا برای پروفایل</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادر اولین زیباترین واقعی ترین و پابرجاترین عشقی است</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">که انسانها تجربه میکنند .</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">تا بی نهایت دوستت دارم مادرم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6825" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-45-e1534878486902.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-45-e1534878486902.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="589" height="631" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">دوستت دارم مـــــــــــــادر، همین<br>و این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش<br>حتی نمی تونی میزانش رو تخمین بزنی<br>بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی<br>هست به امتداد زندگی، هست به امتداد دنیا…</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6827" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-62.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-62.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="588" height="432" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته مادرانه احساسی</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;نبودنِ تــو<br>فقط نبودنِ تو نیست<br>نبودنِ خیلی چیزهاست…<br>کلاه روی سَرمان نمی‌ایستد!<br>شعر نمی‌چسبد…<br>پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد!<br>نمک از نان رفته!!!<br>خنکی از آب………….<br>” ما بی‌تو فقیر شده‌ایم ” مادر….</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6828 size-full" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-63-e1534878519139.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-63-e1534878519139.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="600" height="568" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">متن احساسی درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">قبل ترها فقط چشم هایت را دوست داشتم<br>حالا چین و چروک های کنارشان را هم دوست دارم<br>مــــــــــــــــــــــــادرم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6829" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-64-e1534878540852.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-64-e1534878540852.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="603" height="591" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">متن عاشقانه مادرانه</span></p><p class="imgarticle" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">کاش بودی سرم را روی شانه هایت می گذاشتم و می بوسیدمت<br>وقتی بودی آنقدر بزرگ نبودم<br>وقتی هم که رفتی بزرگ نشدم<br>دستهایم سرد است<br>کاش بودی دستم را میگرفتی<br>کجایی؟</p><p class="imgarticle" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">شنیدم بهشت هم برایت کم است<br>خوش به حالت<br>کاش من را هم میبردی<br>دلم برایت تنگ است<br>همیشه عاشقت هستم<br>شبها به خوابم بیا مثل هر شب<br>دوستت دارم مادر</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6830" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-31-e1534878557559.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-31-e1534878557559.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="604" height="570" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">متن و جملات زیبا در وصف مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مـــــــادرم<br>لحظه‌ های با تو بودن<br>از عمرم حساب نمی شوند!<br>از آخرتم حساب می شوند، از بهشت</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6832" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-7-e1534878935525.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-7-e1534878935525.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="610" height="555" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">جملات زیبا در مورد مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">دلم مادر م? خواهد و بو? گلها? چادر نمازش و صدا? چرخش چرخ خ?اط? اش که آسمان را به زم?ن م? دوخت<br>دلم مادر م? خواهد تا عطر ?اس را به ا?وان خانه م?همان کند<br>دلم مادر م? خواهد که ???? ها?ش خواب غفلت را از سر م? پراند<br>دلم همان زن راست قامت عاشق را م? خواهد<br>بگذار همه به کودک?م بخندند<br>دلم مادر م? خواهد.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6833" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-6-e1534878954741.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-6-e1534878954741.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="607" height="571" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">جملات احساسی و زیبا درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است . . .</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">مادرم دوستت دارم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6834" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-8-e1534878995705.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-8-e1534878995705.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="605" height="535" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته پروفایل مادرانه</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">میدونی دلتنگی یعنی چی؟<br>دلتنگی یعنی اینکه بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی<br>اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی چند لحظه بعد…<br>شوری اشکهای لعنتی، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6835" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-9-1-e1534879011941.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-9-1-e1534879011941.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="604" height="513" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته های زیبا درباره مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،<br>تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد<br>به مادرم…<br>که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6836" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-5.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-5.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="600" height="601" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته میم مثل مادر برای پروفایل</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">زمین بایر دل را نهال عشق می كارم<br>به پایش هر شب و هر روز سیل اشک می بارم<br>از آن سرمست یک روزی درختی می شود سرسبز<br>كه بر آن حک كنم مادر همیشه دوستت دارم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6837" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-4.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-4.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="594" height="598" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس پروفایل مادرانه</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">سرم را نه ظلم خم میکند و نه ترس!<br>سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادر…</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6840" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-8-1.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-8-1.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="589" height="739" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته پروفایل برای مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">وقتی به جای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خندیدی و گفتی: من که پر ندارم!!!<br>بزرگتر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="alignnone wp-image-6839" title="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-3.jpg" mce_src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/08/profile-madar-3.jpg" alt="عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته برای مادر؛ متن و جمله غمگین و عاشقانه احساسی برای مادر" width="582" height="513" style="border: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1" style="font-weight: bold;">عکس نوشته زیبا و احساسی عاشقانه پروفایل برای مادر</span></p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">منبع :&nbsp;<a href="http://irancd.parsiblog.com/Posts/520/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D9%88+%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%DA%A9+%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/" mce_href="http://irancd.parsiblog.com/Posts/520/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D9%88+%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%DA%A9+%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/">روز مادر</a></p> text/html 2019-02-24T11:51:04+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi متن تبریک سال نو و عید نوروز http://photopro.mihanblog.com/post/60 <h2 style="text-align: center;">جملات و متن های ادبی تبریک سال نو و عید نوروز</h2><p style="text-align: center;">فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم<br>بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16872 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-2.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="550" height="367"></p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین<br>ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .<br>عید نوروز بر شما مبارک</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16873 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-3.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="540" height="442"></p><p style="text-align: center;">پیام&nbsp;تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">بوی جان می آید اینک از نفس های بهار<br>دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار<br>با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”<br>با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”<br>شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید<br>تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16874 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-4.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">پیام نوروز این است<br>دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16875 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-5.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="550" height="369"></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="https://www.topnaz.com/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/">پیام تبریک سال نو</a></strong>،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است<br>اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد<br>پس نوروزتان مبارک که سالتان را سرشار از عشق کند . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16876 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-6.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="600" height="400"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://roozaneh.net/fun/sms/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/">پیام تبریک سال نو</a>،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار<br>و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16877 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-7.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="614" height="458"></p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">عقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آری<br>طبیعت نیز دوستدار تکرار است<br>طبیعت را ساخته اند از تکرار<br>تکرار بهار مبارک . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-16878 size-full" title="تبریک عید نوروز" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/تبریک-عید-نوروز-8.jpg" alt="تبریک عید نوروز" width="400" height="246"></p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید<br>همیشه سبز خواهد بود<br>تا رسیدن سال نو ، تنها یک سلام خورشید باقی ست . . .<br>هزاران تبریک</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد<br>بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .<br>سال 1395 بر شما مبارک</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">خداوندا ، در این آخرین روزهای سال<br>دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده<br>که هر کجا تردیدی هست ایمان<br>هر کجا زخمی هست مرهم<br>هر کجا نومیدی هست امید<br>و هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد ، آمین . . .<br>نوروز 1395 بر شما مبارک</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">یا زهرا (س)<br>هر سال منم عبد عطایت مادر<br>خوشبخت شدم من از دعایت مادر<br>نوروز که قابلی ندارد بی‌بی<br>صد عید ، الهی به فدایت مادر . . .</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">باز نوروزی دیگر و باز فاطمیه‌ای دیگر<br>و باز سالی جدید و بهاری دیگر در راه<br>و باز امامی‌ منتظرتر از روزی دیگر<br>و امسال نوروزی فاطمی داریم<br>در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی . . .</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">بر چهره گل نسیم نوروز خوش است<br>در صحن چمن روی دلفروز خوش است<br>از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست<br>خوشباش و ز دی مگو که امروز خوش است . . .</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">این عید پر از عطر دل انگیز خداست / سرشار ترین آینه ی خاطره هاست<br>نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق / آراسته با دلی که همراه خداست . . .<br>عید نوروز بر شما مبارک</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده<br>و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای شما آرزو میکنم . . .<br>نوروز پیشاپیش مبارک</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد<br>و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند .</p><p style="text-align: center;">در سال جدید خورشیدی<br>سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندم . . .</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">پروردگارا ، در این روزهای پایانی سال<br>به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش ، به زندگیشان عافیت<br>به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا ، به عمرشان عزت<br>به رزقشان برکت ، و به وجودشان صحت عطا بفرما ، آمین<br>سال نو بر شما مبارک</p><p style="text-align: center;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">براستی رسیدن این عید سعید باستانی همراه با روئیدن جوانه ها و درختان<br>و نو شدن جسم ها و جانهای عاشقان را تبریک و تهنیت گوییم .</p><p style="text-align: center;">متن تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">دلهامان را نزدیک ، دستهامان را به همدیگر بدهیم<br>و در سال جدید با یاری هم منظری زیبا و زندگی خاطره انگیز خلق کنیم . . .<br>نوروز 1395 بر شما مبارک</p><p style="text-align: center;">جملات تبریک سال نو،پیامهای تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">فروردین است و روز فرودین / شادی و طرب را کند تلقین<br>ای دو لب تو چو می مرا ده / کان باشد رسم روز فرودین . . .</p><p style="text-align: center;">جملات تبریک سال نو،پیامهای تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">تنها خداست که میداند<br>“بهترین”<br>در زندگیت چگونه معنا میشود!<br>من در سال نو آن بهترین را برایت آرزو میکنم.<br>نوروزت مبارک</p><p style="text-align: center;">جملات تبریک سال نو،پیامهای تبریک سال نو</p><p style="text-align: center;">و بر آمد بهاری دیگر<br>مست و زیبا و فریبا ، چون دوست<br>سبدی پیدا کن<br>پر کن از سوسن و سنبل که نکوست<br>همره باد بهاری بفرست<br>پیک نوروزی و شادی بر دوست . . .<br>سال نو بر شما مبارک</p><h3 style="text-align: center;">اس ام اس و متن های کوتاه تبریک عید نوروز</h3><p style="text-align: center;">&nbsp;بهار ثانیه ثانیه می اید…<br>و اینجا کسی هست که به اندازه شکوفه های بهاری برایت آرزوهای خوب دارد…</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">نون و پنیر و سبزی میبوسمت بلرزی نون پنیر و گندم یادت تو قلبه مردم نون و پنیر و فندق لبت همیشه خندون نون و پنیر و رامک! جیگر عیدت مبارک.</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس&nbsp;عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">به علت نبودن چرت و پرت از هم اکنون سال نو را به شما تبریک عرض مینماییم</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">و بر آمد بهاری دیگر<br>مست و زیبا و فریبا ، چون دوست<br>سبدی پیدا کن ،<br>پر کن از سوسن و سنبل که نکوست<br>همره باد بهاری بفرست :<br>پیک نوروزی و شادی بر دوست!</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پسوردتان مرموز، آپدیتتان هرروز، ماشینتان لکسوز، لکسوزتان کم سوز، ناهارتان قارپوز، سیگارتان بر پوز، غمهایتان ریفیوز</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">کاش میتونستم ماهی قرمز تنگ شیشه ای دلت باشم تاسال تحویل تونگام کنی ومن توتنگ شادی کنم؛اون وقت سال تحویلم رو به هیچکی تحویل نمیدم!</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">چند روز دیگه بهار میاد و همه‌ چیز رو تازه می‌کنه، سال رو، ماه رو،<br>روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به<br>همه اون تاز‌گی می‌ارزه، «دوستیمون»!</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">پیشاپیش ( ‘ ; ‘ ) می بوسمت (‘; ‘ ) یکی این ور ( ‘ ;’) یکی اون ور یادت باشه اولین روبوسی عیدو من کردم…پیشاپیش سال نومبارک.</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها<br>ای تدبیر کننده روز و شب<br>ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر<br>حال مارا به بهترین حال دگرگون کن<br>سال نو مبارک</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">ماه من چهره برافروز که آمد شب عید / عید بر چهره چون ماه تو می باید دید / نوبت سال کهن با غم دیرینه گذشت / سال نو با طرب و غلغله شوق دمید</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">بهار ثانیه ثانیه می آید ….<br>و اما اینجا کسی هست که به اندازه تمام شکوفه های بهاری برایتان آرزوهای خوب دارد ….<br>سال نو مبارک</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در این لحظه هاى پایانى سال عزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.<br>پیشاپیش سال نو مبارک</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">سایه حق<br>سلام عشق<br>سعادت روح<br>سلامت تن<br>سرمستی بهار<br>سکوت دعا<br>سرور جاودانه<br>این است هفت سین آریایی<br>نوروز مبارک…</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">با آرزوی ۱۲ ماه شناخت صحیح ۵۲ هفته معرفت آسمانی ۳۶۵ روز صداقت ۸۷۶۰ ساعت مهربانی ۵۲۵۰۰ دقیقه توکل به خدا ۳۱۰۵۰۰۰ ثانیه غرق در لذت بخش ترین عشق هستی…<br>سال نو مبارک</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از ان شما نیست.</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">دلت آبى تر از دریا عزیزم / به کامت گردش دنیا عزیزم الهى همیشه چون گل بخندى / بهارانت خوش و زیبا عزیزم<br>سال نو مبارک</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">باز کن پنجره را<br>که بهاران آمد<br>که شکفته گل سرخ<br>به گلستان آمد<br>سال نو مبارک</p><p style="text-align: center;">::::::::::::::اس ام اس عید نوروز, پیام تبریک نوروز::::::::::::::::</p><p style="text-align: center;">خداوندا ! در این آخرین روزهای سال دل من و دوستانم را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی هست مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق، جای آنرا فرا گیرد<br>پیشاپیش سال نو مبارک</p> text/html 2019-02-24T10:53:17+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس پروفایل تبریک روز زن http://photopro.mihanblog.com/post/59 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">عکس نوشته روز زن، عکس پروفایل تبریک روز زن، متن های زیبای تبریک روز زن، جمله عکس روز زن، همسر جان روزت مبارک، تبریک روز همسر، متن ادبی تبریک روز&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">زن، جمله عکس تبریک روز زن ایرانی</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: right;"><a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b2%d9%86/">عکس پروفایل روز زن</a></h2><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-16882 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-1.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="500" height="375"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;">عکس نوشته های روز زن ایرانی، متن های ادبی تبریک روز زن و قدردانی از همسر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-16883 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-2.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="500" height="353"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><b><a href="https://www.topnaz.com/profile-of-womens-day/">عکس پروفایل روز زن</a></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-16884 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-3.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="500" height="375">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-16885 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-4.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img class="aligncenter wp-image-16886 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-5.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16887 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-6.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16888 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-7.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16889 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-8.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16890 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-9.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16891 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-10.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16892 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-11.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16893 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-12.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16894 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-13.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="615">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16895 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-14.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16896 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-15.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16897 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-16.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16898 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-17.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="640">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16899 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-18.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="633">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16900 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-19.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="527">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-16901 size-full" title="عکس پروفایل روز زن" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-20.jpg" alt="عکس پروفایل روز زن" width="640" height="731"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">منبع :&nbsp;<a href="http://photop.blogsky.com/1397/12/05/post-59/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86" target="" title="">عکس پروفایل روز زن</a></p> text/html 2019-02-12T20:50:19+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس پوفایل فانتزی دخترونه شیک http://photopro.mihanblog.com/post/58 <p><img class="aligncenter wp-image-16621 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-2.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="739"></p><h2>عکس پروفایل فانتزی دخترانه خوشگل</h2><p>عکس پروفایل دخترونه فانتزی عروسکی عکسهای فانتزی دخترانه <a href="https://www.topnaz.com/photo-gallery-fantasy-profile-loving/">عکس فانتزی</a> زیبا عکس فانتزی برای پروفایل عکس <a href="http://photop.blogsky.com/1397/11/24/post-56/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">فانتزی</a> پروفایل دخترونه اسپرت عکس پروفایل دخترونه شاد عکس دخترانه اسپرت عکس پروفایل دخترونه لاکچری</p><p><img class="aligncenter wp-image-16622 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-3.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="709"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس دخترانه زیبا و جذاب</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-16623 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-4.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="679" height="836"> <img class="aligncenter wp-image-16624 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-5.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="711"> <a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="aligncenter wp-image-16625 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-6.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="710"></a> <img class="aligncenter wp-image-16626 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-7.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="699"> <img class="aligncenter wp-image-16627 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-8.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="711"> <img class="aligncenter wp-image-16628 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-9.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="709"> <img class="aligncenter wp-image-16629 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-10.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="711"> <img class="aligncenter wp-image-16630 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-11.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="694"> <img class="aligncenter wp-image-16631 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-12.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="712"> <img class="aligncenter wp-image-16632 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-13.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="709"> <img class="aligncenter wp-image-16633 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-14.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="709"> <img class="aligncenter wp-image-16634 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-15.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="715" height="715"> <img class="aligncenter wp-image-16635 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-16.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="712"> <img class="aligncenter wp-image-16636 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-17.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="797"> <img class="aligncenter wp-image-16637 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-18.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="720"> <img class="aligncenter wp-image-16638 size-thumbnail" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-19-150x150.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="150" height="150"> <img class="aligncenter size-large wp-image-16639" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-20.jpg" alt="" width="620" height="615"> <img class="aligncenter wp-image-16640 size-full" title="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/02/فانتزی-21.jpg" alt="عکس پروفایل فانتزی دخترانه" width="720" height="652"></p> text/html 2019-01-28T20:44:34+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi متن عاشقانه برای زندگی http://photopro.mihanblog.com/post/57 <p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">&nbsp;</p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://roozaneh.net/fun/sms/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/" rel="nofollow" data-mce-href="http://roozaneh.net/fun/sms/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/" style="font-size: 10pt;">متن عاشقانه</a>&nbsp;1398 برای همسرم با عکس</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن بین خودم و تـو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">صمیمیت بسیار زیادی احساس میکنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">درست از همان دیدار اول</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">این یعنی مـا باهم در زندگی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">زوج موفقی را نیز تشکیل خواهیم داد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">امروز مـن بسیار از تـو دورم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">ولی قلبم و شور و اشتیاقم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">باتو و در کنار توست، امروز و برای همیشه</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تولدت مبارک، عشقم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن هرگز بـه تـو آسیب نخواهم زد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">چون تـو قلب مـن هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اگر بـه تـو آسیبی بزنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه خودم آسیب زده‌ام و خواهم مرد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">این اتفاق هرگز نخواهد افتاد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><strong style="font-size: 9pt;"><a href="https://www.topnaz.com/romantic-romantic-text/" data-mce-href="https://www.topnaz.com/romantic-romantic-text/" style="font-size: 10pt;">متن عاشقانه</a></strong>&nbsp;با عکس</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><a href="http://roozaneh.net/fun/sms/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/" rel="nofollow" data-mce-href="http://roozaneh.net/fun/sms/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/" style="font-size: 10pt;"><img class="aligncenter wp-image-16458 size-full" title="متن عاشقانه 2019 برای همسر و عشق زندگی و جملات خاص رمانتیک" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/01/romantice-1.jpg" alt="متن عاشقانه 2019 برای همسر و عشق زندگی و جملات خاص رمانتیک" width="600" height="445" data-mce-src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/01/romantice-1.jpg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو برای مـن مثل خانه می مانی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">جایی هستی کـه بـه آن تعلق دارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و تنها جاییکه بارها و بارها</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه آن سر میزنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن هرگز تـو را ترک نخواهم کرد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن اهدا کنندۀ عضو نیستم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">ولی میتوانم قلبم رابه تـو اهدا کنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دوست ندارم رژیم بگیری</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اندام تـو بی‌نقص اسـت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و مـن عاشق وجب بـه وجب آن هستم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">فکر میکنم اقبال مـن بلند اسـت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">چون تـو می‌توانستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">هر مرد دیگری را در دنیا انتخاب کنی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و تصمیم گرفتی مـن را انتخاب کنی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بهترین روز زندگی مـن روزی بود</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه با تـو آشنا شدم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اگر این درست باشد کـه عشق آسیب میزند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن این ریسک را می‌دذیرم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و تـو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">در طول روز هنگام انجام هر کاری</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه تـو فکر می کنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">وقتی چشم‌هایم را باز میکنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو هرروز جذابتر از روز قبلی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">این چطور ممکن اسـت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو صدها کیلومتر از مـن دوری</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اما احساس می کنم اینجایی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">درست در قلب مـن</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">عکس های&nbsp;<a data-mce-href="http://photop.blogsky.com/1397/11/09/post-54/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" href="http://photop.blogsky.com/1397/11/09/post-54/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank" style="font-size: 10pt;">عاشقانه</a>&nbsp;2019 همراه با متن برای همسرم</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><img class="aligncenter wp-image-16457 size-full" title="متن عاشقانه 2019 برای همسر و عشق زندگی و جملات خاص رمانتیک" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/01/romantice-3.jpg" alt="متن عاشقانه 2019 برای همسر و عشق زندگی و جملات خاص رمانتیک" width="579" height="577" data-mce-src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2019/01/romantice-3.jpg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">وقتی بـه آسمان نگاه میکنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">زیباترین ستاره‌ی دنیا را می بینم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">یعنی تـو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">آیا حاضری</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">باقی عمرت را</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">در کنار مـن باشی؟</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو هر دقیقه</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و هر ثانیه</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">در ذهن و یاد مـن هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اما، اگر بخواهی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">می توانی امشب را نیز</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">در کنار مـن صبح کنی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">سال‌های زیادی طول کشید</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تا نیمه‌ی گمشده‌ام را پیدا کنم و کامل شود</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">حالا کـه تـو را دارم، هرگز نخواهم گذاشت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه تـو از پیش مـن بروی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">متن عاشقانه زیبا و کوتاه</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">این پیام میـــخواهد بـه تـو بگوید</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کسی دلش برایت تنگ شده اسـت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و نمیتواند بدون تـو زندگی کند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه یمن حضور تـو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">نمیتوانم قول بدهم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه تـو تنها دختری هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه در زندگی‌ام عاشق‌اش خواهم بود</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">چون چند سال دیگر</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">یک دختر دیگر بـه زندگی‌ام وارد خواهد شد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه تـو را مادر صدا می زند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">پیامک عاشقانه برای همسرم با عکس</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">وقتی با تـو هستم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه چیز دیگری نیاز ندارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">هیچوقت بـه نیمه‌ی گمشده اعتقادی نداشتم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اما، از وقتی با تـو آشنا شدم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دلم می خواهد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">لحظه‌هایی راکه با تـو می‌گذرد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">نگه دارم و متوقف شان کنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو را دوست دارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">جوری کـه هیچکس دیگر را</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">هرگز دوست نداشته‌ام</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مطمئنم کـه بعد ها هم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کسی رابه اندازه‌ی تـو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دوست نخواهم داشت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">متن عاشقانه 98 برای قدردانی از همسر و عشق</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بالشم بوی تـو را می دهد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">قبل از آنکه بـه خواب بروم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">آنرا در آغوش می گیرم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دلتنگ تـو هستم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">ساعت‌ها و دقیقه‌ها را می‌شمارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تا دوباره تـو را ببینم، ولی زمان خیلی کند می‌گذرد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دوستت دارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و واقعا وادار بودم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">این رابه تـو بگویم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">اس ام اس عاشقانه 2019 برای تشکر از همسر</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو مثل دارویی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">هرگز نمیتوانم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه قدر کافی تـو را داشته باشم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">والدین مـن همیشه بـه مـن می گویند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه نباید هرگز از رویاهایم دست بکشم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">پس، دختر، بهتر اسـت بدانی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه مـن هرگز از تـو دست نخواهم کشید</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن آخر هفته می‌دزدمت</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و میتوانیم یک گوشه‌ای برویم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و باهم تنها باشیم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">نظرت چیه؟</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">زن‌های بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه سمت دیگری جلب نمیشود</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">متن عاشقانه 2019 برای همسر + عکس نوشته های رمانتیک خاص 98</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه لطف تـو هرروز صبح</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">با لبخند از خواب بر می‌خیزم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">ممنون‌ام کـه موجب خوشحالی مـن هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو یک شگفتانه‌ی دوست داشتنی هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">کـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشود</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن خوش شانس‌ترین مرد جهانم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">چون زیباترین شگفتانه‌ی جهان را گرفته‌ام</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">یعنی تـو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو بسیار زیبا</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">دلربا و خوشگل هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مطمئنم همه ی‌ی مردها</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">بـه مـن حسادت می کنند</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><h3 style="font-family: Tahoma; text-align: center;">متن عاشقانه برای عشقم</h3><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">مـن تـو رابا تمام پول‌ ها</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">و طلاهای عالم عوض نمی کنم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">تـو بزرگ ترین دارایی مـن هستی</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">**********</strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">&nbsp;</p> text/html 2018-12-31T15:26:11+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس پروفایل صداقت و راست گویی http://photopro.mihanblog.com/post/56 <h2 style="text-align: center;"><a href="https://www.topnaz.com/profile-of-honesty/">عکس پروفایل صداقت</a> و عکس نوشته های صداقت</h2><p><img class="aligncenter wp-image-16052 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104943_292.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته صداقت</strong></p><p style="text-align: center;">هنگامی که به راستی، خودمان را همان گونه که هستیم، دوست می داریم و می پذیریم و تایید می کنیم، همه چیزمان با کامیابی همراه است.((لوئیز هِی))</p><p><img class="aligncenter wp-image-16053 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104945_700.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><strong>متن نوشته دار راست گویی</strong></p><p style="text-align: center;">و کدامین ثروت است که نگاه دارید تا ابد؟ آنچه امروز شما راست، یک روز به دیگری سپرده شود. پس امروز به دست خویش بخشش کنید، باشد که شهد گوارای سخاوت، نصیب شما گردد، نه مرده ریگی وارثانتان.((جبران خلیل جبران))</p><p><img class="aligncenter wp-image-16054 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104946_661.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://roozaneh.net/fun/profile-picture/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/"><strong>عکس و جمله عکس صداقت&nbsp;</strong></a></p><p style="text-align: center;">موهبت عشق و شور زندگی، دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت، بارها و بارها. آیا به راستی این معجزه ای کم نظیر نیست؟ هرگز نمی توان برای تاثیری که عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد…((باربارا دی آنجلیس))</p><p><img class="aligncenter wp-image-16055 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104947_597.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photop.blogsky.com/1397/10/10/post-53/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA"><strong>جمله عکس در مورد راست گویی</strong></a></p><p style="text-align: center;">گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیک می شوند که دیگر یکدیگر را نمی بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یکدیگر شود.((ارد بزرگ))</p><p><img class="aligncenter wp-image-16056 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104948_601.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"></p><p style="text-align: center;"><strong>نوشته های زیبا در مورد صداقت</strong></p><p style="text-align: center;">نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید که ما شجاعت آن را نداریم که آشکارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم.((؟))</p><p><img class="aligncenter wp-image-16057 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104949_641.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16058 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104950_559.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16059 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104951_688.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16060 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104952_646.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16061 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104953_403.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16062 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104954_642.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16063 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104956_566.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16064 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104957_872.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16065 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104963_346.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16066 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104964_546.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16067 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104965_344.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16068 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104966_547.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16070 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104968_873.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16071 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104969_696.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16072 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104970_158.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16073 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104971_208.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16074 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104972_569.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16075 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104973_563.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16076 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104974_842.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16077 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104958_665.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"> <img class="aligncenter wp-image-16078 size-full" title="عکس نوشته صداقت" src="http://roozaneh.net/wp-content/uploads/2018/12/104959_798.jpg" alt="عکس نوشته صداقت" width="450" height="450"></p><h5>ببینید :&nbsp;<span style="color: #ff0000;">عکس نوشته دروغ برای پروفایل؛ متن سنگین درباره دروغ و دروغگویی</span></h5> text/html 2018-12-04T22:03:08+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس روز دانشجو http://photopro.mihanblog.com/post/55 <p style="text-align: center;"><strong>عکس های روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">یه سری از دانشجوها هم هستن که دانش رو میجویند ولی نمیدونم چرا پیداش نمیکنن ،<br>احتمالا دانش اونارو گم میکنه . . .<br>روز دانشجو مبارک !</p><p><img class="aligncenter wp-image-345872 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-3.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="700"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">یه قانون نانوشته ای بین دانشجوها هست با این مضمون :<br>در طول هفته هرچی بیشتر تعطیل باشی کمتر درس میخونی . . .<br>روز دانشجو مبارک</p><p style="text-align: center;"><strong>جمله عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم<br>تو را به این روز تبریک می گویم<br>که این روز بی تو، و بی حس “آرمان خواهی”<br>و “ایمانت به حق طلبی”، وجودی بی معناست . . .</p><p style="text-align: center;"><strong>پیام های روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">ترم دل است و عشق پیداست/قصد و نیت ساختن فرداست<br>دانشجوی وطن آریایی/بتازیم و بسازیم که خدا با ماست<br>روزت مبارک آینده ساز</p><p><img class="aligncenter wp-image-345873 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-4.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="560"></p><p style="text-align: center;"><strong>جملات تبریک روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">قانون اول دانشجویان دختر :<br>دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است<br>این روز رو به صورت گل منگلی های دانشگاه تبریک عرض مینماییم!</p><p style="text-align: center;"><strong>روز دانشجو در ایران</strong></p><p style="text-align: center;">فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جوی<br>روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی<br>بر تمامی دانشجویان مؤمن و پُرتلاش ایران اسلامی گرامی باد.</p><p style="text-align: center;"><strong>تصاویر <a href="https://www.topnaz.com/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-3/">روز دانشجو</a></strong></p><p style="text-align: center;">تعریف دانشجو:<br>موجودی بی پول . نحیف و لاغر که از نیکوتین وتخم مرغ و گوجه تغذیه میکند!<br>معمولا افسرده است ! دارای خط ایرانسل و دشمنی عجیبی با کتاب دارد!<br>روز این موجود نفرین شده گرامی باد!</p><p><img class="aligncenter wp-image-345874 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-5.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="543"></p><p style="text-align: center;"><strong>اس ام اس های روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">یادم آید روز دیرین ، خوب وشیرین<br>اول ترم ، وقت بسیار درس اندک . . .<br>اما اینک روز آخر ، روز تلخ امتحانات ، آخر ترم ، وقت اندک درس بسیار ، درس بسیار ، درس بسیار !<br>روز دانشجو مبارک باد !</p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/روز-دانشجو-تبریک-و-عکس-های-roozaneh-co/"><strong>عکس تبریک روز دانشجو</strong></a></p><p style="text-align: center;">“ اگه اولش به فکر آخرش نباشی ، آخرش به فکر اولش میفتی”<br>بین این جمله ، دانشجو و آخر ترم یه قضیه ظریفی هست که اثبات آن بر عهده دانشجویان عزیز می باشد !<br>روز دانشجو بر شما مبارک باد</p><p><img class="aligncenter wp-image-345875 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-6.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="561"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">لذتی که در خوابیدن سرِ کلاسِ درسِ سه واحدیِ سختِ استادِ هست ،<br>تو خوابیدن لای پر قو در کنار سواحل آنتالیا نیست . . .<br>حالا لذت قبولی با تقلب توی همون درس بماند ، اصن کلمات در توصیفش عاجزند !<br>تبریک روز دانشجوی مارو پذیرا باشید !</p><p><img class="aligncenter wp-image-345876 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-7.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="560"></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong>عکس خنده دار روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">ترم زندگیت بی مشروطی . . .<br>لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت ۲۰ . . .<br>سایه حذف از زندگیتون دور . . .<br>روز دانشجو مبارک . . .</p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید . روزتان مبارک . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345877 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-8.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="560"></p><p style="text-align: center;"><strong>متن روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">صفایی ندارد ارسطو شدن / خوشا پر کشیدن پرستو شدن<br>تو که پر نداری پرستو شوی / بنشین درس بخون تا ارسطو شوی<br>روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک !</p><h5 class="imgarticle" style="text-align: right;">همچنین بخوانید :&nbsp;<span style="color: #ff0000;">روز دانشجو چطور روز دانشجو شد؟</span></h5><p style="text-align: center;"><strong>تبریک روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز دانشجو بر تو دانشجوی موفق مبارک باد .<br>.<br>.<br>.<br>طرح شادمان سازی پشت کنکوری های گرامی !</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345878 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-9.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="373"></p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">دست از طلب ندارم تا کام من برآید<br>یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن درآید<br>روز دانشجو مبارک !</p><p style="text-align: center;"><strong>عکس های طنر روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم<br>تو را به این روز تبریک می گویم<br>که این روز بی تو ، و بی حس “ آرمان خواهی ”<br>و “ ایمانت به حق طلبی ” ، وجودی بی معناست . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345879 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-10.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="372"></p><p style="text-align: center;"><strong>تصاویر روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">دانشجو یعنی تلاش ، امید ، آینده ، صبر ، یعنی تو ، یعنی من<br>یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم . . .<br>روزت مبارک . . .</p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">دانشجوی عزیز ! مهندس بعد از این !<br>واحد پاس نکن ! کلاس دو در کن !<br>استاد مسخره کن !<br>دانشجوی نمونه !<br>خلاصه مبارک !</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345880 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-11.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="768"></p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">تا حالا یه بچه مارمولک دُم بریده ی تحصیلکرده رو تو یه پلاستیک پرس شده دیدی ؟<br>اگه ندیدی یه نگاه به کارت دانشجوئیت بنداز !<br>روزت مبارک دانشجو !</p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">در کوچه درس رهگذاریم هنوز / وین راه دراز می سپاریم هنوز<br>از اول ثبت نام سال ها می گذرد / ما واحد پاس نکرده داریم هنوز !<br>روز دانشجو مبارک</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345881 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-12.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="360"></p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">شمع شدی ، شعله شدی ، سوختی<br>خاک تو سرت هیچی نیاموختی !!<br>روزت مبارک . . .</p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">تعریف دانشجو :<br>موجودی بی پول ! نحیف و لاغر که از نیکوتین و تخم مرغ و گوجه تغذیه میکند !<br>معمولا افسرده است ! دارای خط ایرانسل و دشمنی عجیبی با کتاب دارد !<br>روز این موجود نفرین شده گرامی باد !</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345882 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-13.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="555"></p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;اس ام اس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز قلم های تیز ، روز فکر های خلاق<br>روز اندیشه های نو ، روز تو ، روز دانشجو مبارک . . .</p><p style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز دانشجو ، روز در هم آمیختن تقوا و ورع با علم و دانش اندوزی<br>بر شما دانشجوی با ایمان مسلمان گرامی باد . . .</p><p style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">صفایی ندارد ارسطو شدن<br>خوشا پر کشیدن پرستو شدن<br>تو که پر نداری پرستو شوی<br>بنشین درس بخون تا ارسطو شوی!<br>روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345883 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-14.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="354"></p><p style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">ترم زندگیتون بی مشروطی<br>لحظه هاتون همیشه پاس<br>سایه حذف از زندگیتون به دور<br>معدل شادیتون 20 باد<br>روز شما ، روز دانشجو مبارک</p><p style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">کلاس نه گذاشتنیه نه داشتنی و نه رفتنی<br>کلاس پیچوندنیه<br>به افتخار همه دانشجوها !</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">فرا رسیدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش<br>دانشجویان باایمان و حقیقت جوی ایران اسلامی گرامی باد . . .</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345884 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-15.jpg" alt="روز دانشجو" width="560" height="419"></p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز قلم های تیز، روز فکر های خلاق<br>روز اندیشه های نو، روز تو، روز دانشجو مبارک . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">بر در دانشکده ای رفتم دوش<br>دیدم دوهزار لیسانسه ی کوزه به دوش<br>هر یک به زبان حال با من گفتند<br>این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش !</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345886 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-17.jpg" alt="روز دانشجو" width="334" height="241"></p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">ترم دل است و عشق پیداست / قصد و نیت ساختن فرداست<br>دانشجوی وطن آریایی / بتازیم و بسازیم که خدا با ماست . . .</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">فرقی نداره کسی که باهاش حرف می زنی، پلی تکنیک می خونه یا آزاد</p><p style="text-align: center;">از نظر خودش سختگیرترین استادا و بالاترین سطح علمی رو دانشگاه اونا داره !<br>روز تو دانشجوی سختکوش مبارک!</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345887 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-18.jpg" alt="روز دانشجو" width="640" height="695"></p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">- شما دانشجویین؟<br>+ بعله<br>- درس هم میخونین؟<br>+نه دیگه تا اون حد<br>خب باشه ، روزت مبارک !</p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﻢ :<br>ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ<br>ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻢ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ !<br>تازه روزمون هم مبارک !</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-345888 size-full" title="روز دانشجو" src="https://dl.topnaz.com/2014/12/daneshjoooo-19.jpg" alt="روز دانشجو" width="600" height="400"></p><p class="imgarticle" style="text-align: center;"><strong>متن و عکس روز دانشجو</strong></p><p style="text-align: center;">روز دانشجو بر “سرکاران” امروز و “بیکاران” فردا مبارک باد<br>مشروط چشمانت منم، روزت مبارک نازنین !</p> text/html 2018-11-24T18:48:15+01:00 photopro.mihanblog.com hamid ghasemi عکس های پروفایل خاص دخترانه و عاشقانه برای اینستاگرام http://photopro.mihanblog.com/post/54 <p><img class="aligncenter wp-image-344249 size-full" title="مجموعه عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-2.jpg" alt="مجموعه عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="636" height="636"></p><p style="text-align: center;"><strong>متن عاشقانه دخترانه اینستاگرام</strong></p><p style="text-align: center;">و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد<br>و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد<br>چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟<br>چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟</p><p><img class="aligncenter wp-image-344250 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-3.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>پست دخترانه برای اینستاگرام</strong></p><p style="text-align: center;">دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !</p><p><img class="aligncenter wp-image-344251 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-4.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته های عاشقانه زیبا برای Instagram</strong></p><p style="text-align: center;">الا ای برف!<br>چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟<br>بر این دنیا که هر جایش<br>رد پا از خبیثی است<br>مبار ای برف!<br>تو روح آسمان همراه خود داری<br>تو پیوندی میان عشق و پروازی<br>تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها<br>تو که فصل سپیدی را سرآغازی<br>مبار ای برف!</p><p><img class="aligncenter wp-image-344252 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-5.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.pinterest.com/pin/759982505845971582/"><strong>متن عاشقانه دخترانه برای اینستاگرام</strong></a></p><p style="text-align: center;">برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد</p><p><img class="aligncenter wp-image-344253 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-6.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>جمله عکس های عاشقانه</strong></p><p style="text-align: center;">به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت ، من به این معجزه ایمان دارم ، منتظر باید بود تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !</p><h5>ببینید : <span style="color: #ff0000;">کپشن اینستاگرام</span></h5><p><img class="aligncenter wp-image-344254 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-7.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>متن عاشقانه زیبا برای اینستاگرام</strong></p><p style="text-align: center;">گل یخ زمستان تو هستم</p><p style="text-align: center;">اسیر ناز چشمان تو هستم</p><p style="text-align: center;">مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست</p><p style="text-align: center;">که من مشتاق دیدار تو هست</p><p><img class="aligncenter wp-image-344255 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-8.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>تصاویر نوشته دار عاشقانه Love دخترانه</strong></p><p style="text-align: center;">وقتی می رفتی بهار بود ، تابستان نیامدی ، پاییز شد ، پاییز که نیامدی پاییز ماند ، زمستان که نیایی باز پاییز می ماند ، تو رو خدا فصل ها رو به هم نریز</p><p><img class="aligncenter wp-image-344256 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-9.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.topnaz.com/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/"><strong>عکس های دخترانه برای کپشن اینستاگرام</strong></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;یه اتاق باشه ….. گرم گرم …. روشن روشن</p><p style="text-align: center;">تو باشی…منم باشم</p><p style="text-align: center;">کف اتاق سنگ باشه.. سنگ سفید..تو منو بغل کردی که نترسم<br>…<br>که سردم نشه…نلرزم</p><p style="text-align: center;">می دونی ؟</p><p style="text-align: center;">… تو منو بغل کردی طوری که تکیه دادی به دیوار</p><p style="text-align: center;">پاهاتم دراز کردی…منم اومدم نشستم جلوت</p><p style="text-align: center;">بهت تکیه دادم</p><p style="text-align: center;">دو تا دستاتو دور من حلقه کردی</p><p style="text-align: center;">بهت میگم چشماتو می بندی؟…می گی : آره</p><p style="text-align: center;">چشماتو می بندی</p><p style="text-align: center;">بهت می گم : قصه می گی تو گوشم ؟</p><p style="text-align: center;">می گی : آره</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-344257 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-10.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>شعر عاشقانه ویژه تصاویر اینستاگرام</strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;اِنـصـــآفــــ نـیـستــــــ</p><p style="text-align: center;">کــه دُنـیــآ آنـقـَـدر کـوچَـکـــــ بـآشـَــد</p><p style="text-align: center;">کــه آدَمـ هــآی تـکـرآری رآ روزی صـَـد بــآر بــِبـیـنــی</p><p style="text-align: center;">و آنـقـَـدر بـُزرگــــــ بــآشَــد</p><p style="text-align: center;">کــه نـَتـَـوآنـی آن کَـسـی رآ کـه دلـَتـــــ مـیـخواهــَـد،</p><p style="text-align: center;">حـَـتــی یـِکــــ بــآر بـبــیـنــــی</p><p><img class="aligncenter wp-image-344258 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-11.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته دخترانه خاص اینستاگرام</strong></p><p style="text-align: center;">دنبال من می گردی و حاصل ندارد !<br>موجی که عاشق می شود ساحل ندارد !<br>باید ببندم کوله بار رفتنم را<br>مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد<br>من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی<br>از برف اگر آدم بسازی دل ندارد !</p><h5>ببینید :&nbsp;<span style="color: #ff0000;">گالری عکس های پروفایل و عکس نوشته غمگین دخترانه و پسرانه داغون کننده</span></h5><p><img class="aligncenter wp-image-344259 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-12.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس های نوشته دار اینستاگرام</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344260 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-13.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>جمله عکس های عاشقانه و زیبای دخترانه اینستاگرام</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344261 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-14.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس دخترانه</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344262 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-15.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>متن و نوشته دخترانه زیبا</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344263 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-16.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس های عاشقانه و شعر دار زیبا</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344264 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-17.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس پروفایل های دخترانه</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344265 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-18.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس نوشته عاشقانه دخترانه</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-344266 size-full" title="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" src="https://dl.topnaz.com/2016/11/Grl-19.jpg" alt="عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام" width="640" height="640"></p><h5>ببینید :&nbsp;<span style="color: #ff0000;">زیباترین عکس های پروفایل دخترانه زیبا</span></h5>